שידור חי

רדיו קול תבונה

עכשיו בשידור

כותרת

אמן


עכשיו בשידור

תרי"ג מצוות

הרב אהרון בן אדיבה

11:00 12:00


:במשך היום ישודר

נביאים וכתובים

הרב איתי בן אהרון

12:00 13:00


:במשך היום ישודר

מוזיקה ברצף

13:00 13:40


:במשך היום ישודר

הלימוד היומי בתורת מרן

הרב אליהו דניאל אוזן

13:40 14:00


:במשך היום ישודר

מוזיקה ברצף

14:00 19:00