שידור חי

רדיו קול תבונה

עכשיו בשידור

כותרת

אמן


עכשיו בשידור

תרי"ג מצוות

הרב אהרון בן אדיבה


:במשך היום ישודר

נביאים וכתובים

הרב איתי בן אהרון


:במשך היום ישודר

אור השבת

הרב שמעון ללוש


:במשך היום ישודר

מגזין הכשרות

הרב שלמה דנינו


:במשך היום ישודר

נפש יהודית

הרב יוסף ברקוביץ






שידורי חי וארכיון תוכניות גם בטלפון: 08-30-12-400

הירשמו לקבלת עדכונים מהרדיו!

הקדשה חודשית

השידורים בחודש תמוז מוקדשים
לזכות רבקה בת פלילה תחי'
השידורים בחודש תמוז מוקדשים
לזכות רבקה בת פלילה תחי'
השידורים בחודש תמוז מוקדשים
לזכות רבקה בת פלילה תחי'

הקדשה שבועית

השידורים בשבוע פרשת בלק
מוקדשים לע"נ שמעון בן רחל ז"ל - הוקדש ע"י משפחתו
השידורים בשבוע פרשת בלק
מוקדשים לע"נ שמעון בן רחל ז"ל - הוקדש ע"י משפחתו

הקדשה יומית

שידורי היום טז תמוז
מוקדשים לרפואת אורה בת שרה כמשנה תחי' - הוקדש ע"י ידיד המשפחה
שידורי היום י אב
מוקדשים לעילוי נשמת חסיבה בת מימה ע"ה - הוקדש ע"י ידידנו ר' שלמה סויסה

התוכניות שלנו

בחר בשותפות שלך להפצת התורה:

הקדשת יום

הקדשת יום של שידורים ב"קול תבונה", להצלחה, רפואה שלימה, עילוי נשמה וכדו'

200 ש"ח

הקדשת שבוע

הקדשת שבוע של שידורים ב"קול תבונה", להצלחה, רפואה שלימה, עילוי נשמה וכדו'

1500 ש"ח

הקדשת חודש

הקדשת חודש של שידורים ב"קול תבונה", להצלחה, רפואה שלימה, עילוי נשמה וכדו'

5000 ש"ח

חסויות